Caflou

Monika se velmi rychle zorientovala v oblastech, které potřebujeme v rámci budování obsahu pokrýt, ač jde o technická, často komplikovaná témata. Přišla s návrhy a postupy, jak dělat obsah více systematicky.
Tvorba obsahu napříč tématy je naprosto bezproblémová, články mají vysokou úroveň, jsou čtivé a vždy je máme k dispozici včas.